Lederrekruttering
til de frie skoler

Jeg bistår bestyrelserne på de frie skoler og sociale tilbud i hele landet i deres arbejde med rekruttering af nye ledere. Med mine mange års erfaring og store indsigt i det frie og private område, kender jeg betydningen af at være en værdibaseret skole med eget værdigrundlag og egen profil. Det skal i særdeleshed have opmærksomhed, når der skal ansættes ny leder.

Ansættelse af skolens øverste ledelse er en stor og vigtig opgave for en bestyrelse. Det kræver et grundigt forarbejde, og det er en tidskrævende proces. Mange bestyrelser løfter den opgave rigtig godt selv, men nogle vurderer også, at de har behov for hjælp udefra til hele eller dele af processen.

Jeg tilbyder at varetage opgaven i tæt samarbejde med bestyrelsen fra start til slut. Har I som bestyrelse kun behov for min bistand i dele af processen, er det også en mulighed. 

Jeg er certificeret i et af de mest anerkendte værktøjer til at lave personprofil og kognitiv test. Det giver et godt grundlag for 2. samtale for både ansøger og ansættelsesudvalg.

Jeg bruger GDPR sikret rekrutteringsplatform, der er med til at sikre fortrolig og professionel håndtering af ansøgningerne. 

Ingen forløb er ens, så lad os få en indledende samtale om netop jeres behov.  

Lederrekruttering til de frie skoler

01.

Strategiske overvejelser

Før en lederansættelse, er det klogt at se i krystalkuglen og identificere de væsentligste strategiske udfordringer og prioriteringer. Det danner grundlaget for lederens job- og personprofil.

02.

Job- og personprofil

Udarbejdelsen af job- og personprofil er et vigtigt grundlag for den videre proces. Involvering af alle relevante parter og gennemsigtighed i prioriteringerne er afgørende for succes i sidste ende. 

03.

Søgeprocess

Med et stort kendskab til og et stort netværk inden for de frie skoler, kan jeg sprede budskabet vidt omkring og hjælpe med at finde ansøgere. Ordentlighed og fortrolighed i håndteringen af ansøgere vægtes højt. 

04.

Udvælgelse

Jeg sørger for at have det fulde overblik og grundighed i forbindelse med udvælgelsen. Jeg hjælper med 1. og 2. samtalerunde samt udarbejdelse af cases og gennemførelse af personprofil, hvis det ønskes. 

05.

Ansættelse & promovering

Jeg støtter og hjælper med udarbejdelse af kontrakt til den nyansatte. Derudover hjælper jeg med udmelding internt i organisationen samt pressemeddelelse, hvor det glade budskab præsenteres for omverdenen. 

06.

Onboarding

Jeg tilbyder sparring med den nyansatte i opstartsfasen samt hjælp til udarbejdelse af opstartsprogram. En god opstart har stor betydning for, at den nye leder kan lykkes fra starten.

Hvad mine kunder siger...

Gennem tiden har jeg været rundt i hele landet og hjulpet bestyrelser på frie skoler med rekruttering af nye ledere med udgangspunkt i den enkelte organisations behov og ønsker. Nedenfor kan du læse nogle af mine kunders udtalelser om forløbet.