Om Anette Ingemansen

Jeg fyldes af energi, når jeg kan være med til at udvikle organisationer, eller når jeg kan støtte mennesker i at stå stærkere i livet og i arbejdslivet. 

I mit arbejde trækker jeg på mine mange års erfaring som leder og på mit virke i en række bestyrelser, der gennem årene er blevet kvalificeret gennem bl.a. diplom- og masteruddannelser.

Senest er jeg blevet registreret naturterapeut og har et mastermodul i Familie- og parterapi. Naturen som samtalerum er et centralt element i mit arbejde med ledere, lederteam, medarbejdere og privatpersoner.

skov og sø

Mit arbejdsliv

Efterskolen
I 1995 – 2005 var jeg efterskolelærer og i en periode konstitueret forstander på Flakkebjerg Efterskole. I den periode havde jeg også 4 år som bestyrelsesmedlem i Efterskolernes Lærerforening; de to af dem som næstformand.

I efteråret 2020 var jeg midlertidig forstander på Langelands Efterskole. Beslutningsprocesser og arbejdsgange skulle justeres, og vejen skulle banes for ansættelse af en ny forstander. Den proces stod jeg i spidsen for sammen med bestyrelsen. 

Efterskoleforeningen
Jeg har haft 12 intense år med daglig ledelse af sekretariatet, servicering af bestyrelsen, skoleudvikling, forskningsprojekter, lovarbejde, rådgivning og en masse spændende samarbejder med skoler, organisationer og en række spændende aktører på uddannelsesområdet.

Folkeskolen
Lærerlivet startede med 3 år på en bygdeskole i Grønland. Fra 2005 havde jeg 2 ½ gode år med indblik i den kommunale verden, hvor jeg var ansat som pædagogisk leder på en folkeskole. Med ansvar for den daglige ledelse og den pædagogiske udvikling havde jeg det som en fisk i vandet – men så kaldte Efterskoleforeningen.

Nærvær og fortrolighed

Jeg har en god evne til at fornemme kulturen på arbejdspladsen og til at lytte mig frem til mine samarbejdspartneres behov. Jeg sætter en ære i at skabe et tillidsfuldt rum med høj grad af gennemsigtighed, fortrolighed og ordentlighed.

I det personlige møde er nærvær og klientcentrering helt afgørende for det gode forløb.

sparring

Mine uddannelser

Naturterapeut
Jeg er certificeret naturterapeut fra Human Education Group. Jeg anvender elementer fra naturterapien i mit arbejde med personlig udvikling, lederudvikling og udvikling af lederteams.

Familie- og parterapeut
Jeg har taget mastermodul i Familie- og parterapi hos Human Education Group.

Sanse- og naturbadsinstruktør
Jeg har taget uddannelse som sanse- og naturbadsinstruktør hos Human Education Group.

People Tools Personprofil
Jeg er certificeret i anvendelse af People Tools Personprofil Big6. Den kan bl.a. anvendes i forbindelse med rekruttering og teamudvikling.

Master i Public Administration
I 2016 afsluttede jeg min MPA fra CBS. Mit hovedfokus under uddannelsen lå bl.a. på etablering af ledelsesrum og ledelse som narrativ praksis, kultur, identitet og organisationer samt strategiarbejde og politisk styrede organisationer.

Diplomuddannelse i ledelse
I 2008 afsluttede jeg Diplom i ledelse. Udover grundmodulerne havde jeg fokus på ledelse og coaching og innovations- og forandringsledelse. Mit afgangsprojekt havde overskriften ”Lederrollen – på vejen mod en udviklings- og læringsorienteret skole”.

Læreruddannelse
Jeg er uddannet lærer fra Haslev Seminarium i 1992.