Værdiskabende teamudvikling

Jeg tilbyder forløb til lederteams, der ønsker at udvikle deres samarbejde og øge deres værdiskabelse. Det kan være et nyt team, der skal lære hinanden at kende, finde den gode samarbejdsmodel og den mest hensigtsmæssige opgavefordeling. Det kan også være veletablerede teams, der har brug for at se indad og fremad.

Jeg tilbyder forskellige formater alt efter jeres behov og ønsker. Jeg bruger gerne naturen som samtalerum, da det giver mulighed for en anden måde at være sammen på, hvor I naturligt kommer ud af de vante mønstre. Når man opholder sig i naturen, kommer der ro på nervesystemet, og der åbnes op for nysgerrighed og nytænkning.

Eksempler på forløb med teamudvikling kunne være følgende… 

Træk stikket i 24 timer

Inden forløbets start afholder vi en indledende samtale om behov og forventninger. 

Vi mødes et sted i landet, hvor vi er omgivet af skøn natur. Med naturen som assistent, arbejder vi med de temaer, I ønsker at sætte fokus på. Det kan være det værdiskabende teamsamarbejde, udarbejdelse af fælles (værdi)grundlag for jeres samarbejde, strategiudvikling, aktuelle udfordringer i organisationen eller noget helt andet. Vi laver mad sammen og udnytter naturens rum og rytme til at komme tættere på hinanden og jeres mål.

Formålet er i høj grad også, at I kommer væk fra den travle hverdag, får ro i krop og sjæl samt kommer hjem med nye erkendelser og bud på konkrete handlinger.

Jeg er certificeret i udarbejdelse af personprofiler og teamroller. Det kan give et godt grundlag for arbejdet. Ønsker I det, vil de blive lavet forud for dagen.

værdiskabende teamudvikling

Styrk jeres lederteam med teamudvikling

Vi indleder med et 2 timers opstartsmøde hos jer, hvor vi afdækker jeres nuværende situation og taler om ønsker til fremtiden. Jeg udarbejder personprofil på alle teammedlemmer.

Derefter begiver vi os ud på et 24 timers ophold i naturen, hvor vi bl.a. arbejder med de temaer, I har valgt at sætte fokus på. Hvis et dagsarrangement er mere passende for jer, så er det også en mulighed.

Som afrunding på forløbet holder vi et opfølgningsmøde hos jer.

De 24 timer i naturen kan naturligvis også aftales i et andet format.

​Kontakt mig gerne for en helt uforpligtende samtale. Måske har vi et spændende samarbejde foran os.

værdiskabende teamudvikling