Lederudvikling
1:1 udviklingsforløb

Ledersparring og udvikling anette ingemansen

Alle ledere har i perioder af deres arbejdsliv behov for at kunne træde ind i et trygt og fortroligt rum, hvor der kan skabes ny energi til at agere i hverdagens store og små udfordringer. At være øverste leder i en organisation kan til tider være en både kompleks og ensom post. Det er derfor også helt legitimt at række ud efter et kvalificeret sparringsrum ifm. lederudvikling.

God ledelse er nøglen til medarbejdertrivsel og organisationens værdiskabelse. I en verden, hvor forandring er den eneste konstant, er lederudvikling en investering, der betaler sig mange gange igen. Uanset hvor erfaren en leder måtte være, vil der altid være rum for fornyelse og nye perspektiver. Mit mål er at guide dig igennem denne proces, så du fortsat vil stå stærkt i dit lederskab til glæde for dig selv, for dit team og din organisation.

Med et lederudviklingsforløb hos mig, får du mulighed for at se med nye øjne på dine daglige ledelsesmæssige udfordringer og på din egen rolle som leder. Lige under dette afsnit, kan du se hvad det eksempelvis kan være.

Det kan eksempelvis være:

  • De svære beslutninger
  • Dit arbejde med forandringer i organisationen
  • Skabelse af eget ledelsesrum
  • At gå i dybden med dine egne mønstre, der muligvis kan være uhensigtsmæssige i dit daglige arbejde
  • Konflikthåndtering mv.
  • Karrierevejledning

Jeg tilbyder 1:1 sparring og personlig lederudviklingsforløb. Jeg arbejder med forskellige formater og tager afsæt i præcis dine ønsker og behov. Nedenfor kan du se et par eksempler på nogle af de forløb, jeg kan tilbyde.

Alle forløb starter med ½ times gratis og uforpligtigende samtale online eller via telefonen. Her fortæller du om din situation og dine behov. Sammen vurderer vi hvad, der kan være det gode forløb for dig.

Fordele ved lederudvikling

Lederudvikling er ikke kun en proces, der styrker dine ledelsesmæssige kompetencer, men også en dybdegående rejse i personlig vækst og selvindsigt. Lederudvikling handler ikke kun om at forbedre dine strategiske og operationelle evner. Det handler i lige så høj grad om at forstå dig selv og dine mønstre bedre, og om at øge din evne til også at lede indad.

Jeg tilbyder 1:1 ledersparring og personlig lederudviklingsforløb. Jeg arbejder med forskellige formater og tager afsæt i præcis dine ønsker og behov. Jeg bruger dog helst naturen som samtalerum. Naturbaserede lederudviklingsforløb kan noget ganske særligt. Min erfaring er, at de erkendelser der kommer frem, når der arbejdes i og med naturen, forankres på en måde, der er med til at øge sandsynligheden for, at de erkendelser du gør dig i processen, også fører til konkrete ændringer i dit lederskab.

Nedenfor kan du se et par eksempler på nogle af de forløb, jeg kan tilbyde inden for udvikling af ledere.

Klippekort til ledersparring og udvikling

Priser på klippekort

  • 5 x 1 time virtuelt 5.500 kr.
  • 5 x 2 timer 11.000 kr.

    På egen arbejdsplads og/eller med naturen som samtalerum.

Ved kørsel over 50 km og vest for Storebælt skal du påregne tillæg.

lederudvikling og sparring

24 timer i naturen

Vi trækker stikket og drager ud på en overnatning i naturen.

Inden forløbets start har vi en indledende samtale om behov og forventninger.

Du får mulighed for at gå i dybden med dine aktuelle problemstillinger i dit lederskab.

Dit nervesystem kommer i ro, og gennem vandringer, øvelser og samtaler ved bålet bliver der forhåbentlig skabt fornyet energi og klarhed over fremtidige handlinger.

Ledersparring og udvikling anette ingemansen

Naturbaseret lederudvikling

Jeg bruger meget gerne naturen som samtalerum i mit arbejde med både ledersparring og teamudvikling.

Når vi opholder os i naturen og er fri for de mange sanseindtryk, som vi normalt er omgivet af, falder stressniveauet i kroppen. Når vi har ro på nervesystemet, øges opmærksomheden og koncentrationen. Der åbnes op for indre afklaring og mulighed for at få nye erkendelser.

Kreativiteten løftes til nye højder, fordi vi bruger kroppen og sanserne på nye måder, når vi færdes i naturen – og det fører ofte til nye konkrete handlinger i hverdagen. Alene dét at komme ud af de vante rammer, er en gave for mange.

Ledersparring og udvikling anette ingemansen